Chiro Mikado Bivak 2023

De leidingsploeg 2023 - 2024

Aftermovie Bivak


Chiro, een leerschool voor het leven.

Chiro brengt kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld.

De Chiro is meer nog dan spel, we zijn een leerschool voor het leven. Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren streven we met hen naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode).

Chiro is geen eiland, maar is betrokken zijn in de brede gemeenschap. We zetten jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en in de samenleving. We vormen hen tot geëngageerde en kritische wereldburgers.  

Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging: Chiro.

Wil je graag lid worden van Chiro Mikado? Surf dan naar Contact.